Wednesday, May 8, 2013

16 Nin no Principal Deux 5/8 (Night) Results


5/8 (Night)


Desired roles

Hisako -  Matsumura Sayuri,
Eto Misa
Husako -
Higuchi Hina, Saito Yuuri, Yamato Rina, Kawago Hina
Misako -
Nagashima Seira, Kawamura Mahiro
Itsumi -
Nakada Kana, Akimoto Manatsu, Noujo Ami, Itou Nene
Youko - Saito Asuka, Ikoma Rina, Takayama Kazumi, Ikuta Erika, Hatanaka Seira
Kitashima Ayame - 
Nishino Nanase, Nakamoto Himeka

Sakae - Fukagawa Mai, Sakurai Reika
Seichi -
Shiraishi  Mai 
Aketagawa -  Inoue Sayuri, Hashimoto Nanami, Saito Chiharu
Sawamura -
Wada Maaya, Wakatsuki Yumi, Itou Marika

Winners

 
Hisako -
Matsumura Sayuri

Husako - Higuchi Hina
Misako - Nagashima Seira
Itsumi -  Noujo Ami
Youko - Ikuta Erika
Kitashima Ayame - Nishino Nanase
Sakae - Fukagawa Mai
Seichi - Shiraishi  Mai  
Aketagawa - Inoue Sayuri 
Sawamura - Wakatsuki Yumi

Maid ①:
Sakurai Reika
Maid ②:
Kawamura Mahiro 

Maid ③: Eto Misa 
Maid ④: Hashimoto Nanami 
Maid ⑤: Itou Marika
Maid ⑥: Nakamoto Himeka

No comments:

Post a Comment