Thursday, May 9, 2013

16 Nin no Principal Deux 5/9 (Night) Results
5/9 (Night)
Desired roles

Hisako - Nakada Kana
Husako - Akimoto Manatsu, Fukagawa Mai, Saito Yuuri
Misako - Takayama Kazumi, Higuchi Hina
Itsumi - Ito Nene, Inoue Sayuri, Kawamura Mahiro
Youko - Saito Asuka, Hatanaka Seira, Yamato Rina
Kitashima Ayame - Nakamoto Himeka, Matsumura Sayuri
Sakae - Sakurai Reika, Nagashima Seira, Noujo Ami, Wakatsuki Yumi
Seichi - Kawago Hina, Shiraishi Mai
Aketagawa - Eto Misa, Saito Chiharu, Nishino Nanase, Hashimoto Nanami
Sawamura - Ikuta Erika, Ikoma Rina, Ito Marika, Wada Maaya

Winners
Hisako - Nakada Kana
Husako - Saito Yuuri
Misako - Takayama Kazumi
Itsumi - Inoue Sayuri
Youko - Saito Asuka
Kitashima Ayame - Nakamoto Himeka
Sakae - Wakatsuki Yumi
Seichi - Shiraishi Mai
Aketagawa - Hashimoto Nanami
Sawamura - Ikuta Erika


Maid ①: Higuchi Hina
Maid ②: Matsumura Sayuri

Maid ③: Fukagawa Mai
Maid ④: Sakurai Reika
Maid ⑤: Kawago Hina
Maid ⑥: Hatanaka Seira

No comments:

Post a Comment