Sunday, May 12, 2013

16 Nin no Principal Deux 5/12 (Night) Results


5/12 (Night)
Desired roles
Hisako - Higuchi Hina, Fukagawa Mai, Eto Misa
Husako - Nakada Kana, Shiraishi Mai, Matsumura Sayuri, Wakatsuki Yumi
Misako - Saito Yuuri, Ito Marika, Inoue Sayuri
Itsumi - Nagashima Seira
Youko - Yamato Rina, Akimoto Manatsu
Kitashima Ayame - Nakamoto Himeka, Saito Asuka, Saito Chiharu
Sakae - Ikuta Erika, Hashimoto Nanami, Sakurai Reika
Seichi - Takayama Kazumi, Kawago Hina
Aketagawa - Noujo Ami, Nishino Nanase
Sawamura - Wada Maaya, Ito Nene, Kawamura Mahiro, Hatanaka Seira, Ikoma Rina

Winners
Hisako - Fukagawa Mai
Husako - Shiraishi Mai
Misako - Inoue Sayuri
Itsumi - Nagashima Seira
Youko - Yamato Rina
Kitashima Ayame - Saito Asuka
Sakae - Ikuta Erika
Seichi - Takayama Kazumi
Aketagawa - Nishino Nanase
Sawamura - Ito Nene

Maid ①: Akomoto Manatsu
Maid ②: Noujo Ami
Maid ③: Ikoma Rina
Maid ④: Ito Marika
Maid ⑤: Eto Misa
Maid ⑥: Hashimoto Nanami

This is the final series of Tokyo shows at the Akasaka ACT Theater. Principal will start again on 5/31 with five more shows at the Umeda Arts Theater in Osaka. Enjoy your break~!

No comments:

Post a Comment