Saturday, May 11, 2013

16 Nin no Principal Deux 5/11 (Noon) Results5/11 (Noon)
Desired roles
Hisako - Akimoto Manatsu, Takayama Kazumi
Husako - n/a
Misako - Nishino Nanase, Higuchi Hina, Wakatsuki Yumi, Inoue Sayuri
Itsumi - Fukagawa Mai
Youko - Eto Misa, Yamato Rina, Ito Nene
Kitashima Ayame - Ikuta Erika, Saito Asuka
Sakae - Ito Marika, Sakurai Reika, Nagashima Seira, Hashimoto Nanami, Matsumura Sayuri
Seichi - Ikoma Rina, Kawago Hina, Shiraishi Mai, Saito Yuuri
Aketagawa - Kawamura Mahiro, Saito Chiharu, Nakada Kana, Nakamoto Himeka
Sawamura - Noujo Ami, Hatanaka Seira, Wada Maaya

Winners
Hisako - Takayama Kazumi
Husako - Shiraishi Mai
Misako - Nishino Nanase
Itsumi - Fukagawa Mai
Youko - Eto Misa
Kitashima Ayame - Ikuta Erika
Sakae - Hashimoto Nanami
Seichi - Kawago Hina
Aketagawa - Kawamura Mahiro
Sawamura - Wada Maaya


Maid ①: Noujo Ami
Maid ②: Akimoto Manatsu
Maid ③: Saito Asuka
Maid ④: Sakurai Reika
Maid ⑤: Hatanaka Seira
Maid ⑥: Wakatsuki Yumi

No comments:

Post a Comment